Begravningstjänster


Gratis informationspaket och kostnadsberäkning 

 • Vi ger ett mest omfattande informationspaket i branschen samt kostnadsberäkning gratis

Riksomfattande begravningstjänstförmedling

 • Ni kan sköta ärenden på vilken begravningsbyrå som helst i Finland. Vi tar därifrån kontakt med en lokal Memoria-begravningbyrå, som är sakkunnig i sin egen orts vanor och specialdrag. 

Kistor, urnor och den avlidnes beklädnad

 • Kistor, urnor och den avlidnes beklädnad
 • Som tilläggsprodukter ortvis även adresser, minneslyktor och ljus, sorgknappar, bärarhandskar och halsdukar, prydnadsföremål...

Transporter, bärare och begravningståg

 • Transporter i hela Finland och även till/från utlandet
 • Följestransporter och befordran av följe
 • Transporter av urnor och blommor
 • Förmedling av kistbärare
 • Ombesörjning i kista och uppsnyggning av den avlidne

Dokument, tillstånd och samarbete med myndigheten

 • Anskaffning av dokument och tillstånd angående kist- och kremeringsbegravning
 • Kontroll över alla bokningar och avtal

Arrangerande av jordfästnings- eller följestillställning och begravning 

 • Tids- och platsbokningar av kapell eller kyrka
 • Beställning av präst eller annan talare samt organist
 • Gravplatsutredningar av släktgrav och bokning av ny gravplats
 • Beställning av gravgrävning och iståndsättning
 • Beställning av kremering, anmälan om kremering

Program för jordfästnings- eller följestillställning

 • Skaffande av uppträdande: talare, spelare, sångare, recitatör m.m.
 • Tryckning/kopiering av programblad
 • Fotografering eller videobandning

Anordnande av minnesstund 

 • Bokning av stället för minnesstund samt servering
 • Planering och anordnande av program

Blommor och dekorering

 • Blomsterdekoration på kista och/eller urna samt i kapell
 • Anhörigas blomsteruppsatser
 • Textning av avskedshälsningar på band eller kort
 • Dekorering av minnesstund
 • Blommorna på graven
 • Övertäckning av grav med granris

Annonser i tidningen

 • Planering av döds- och tacksägelseannonser samt expediering till publicering

Gravsten och minnesmärken

 • Lösgörande, rengöring, monterings- och upprätningsarbeten av gravsten
 • Graveringar av ny text samt förnyande av gammal text
 • Planering och försäljning av nya gravminnesmärken
 • Underhållning och förnyande av gamla minnesmärken

Hembesök

 • Vi gör enligt överenskommelse också hembesök. 

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar, testamenten och arvskiften

Förhandsavtal

 • Så här vill jag ha det – förhandsplaneringstjänst