Opas hautajaisjärjestelyihin

Kuka hoitaa hautausjärjestelyt?

Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautausjärjestelyistään, lain mukaan hautausjärjestelyt hoitaa ensisijaisesti vainajan eloonjäänyt puoliso tai avopuoliso sekä lähimmät perilliset. Jos näitä henkilöitä ei ole, muu vainajan läheinen voi hoitaa järjestelyt. (Hautaustoimilaki, 8.luku 23.§)

Nämä omaiset yhdessä päättävät hautaustavasta ja -paikasta, ellei vainajan omia toiveita ole tiedossa. Tämän sivun oppaat antavat tarkempaa tietoa niin lähiomaisille kuin saattoväellekin.